Home Huishoudelijk Reglement Houserules Talimatnamesi Notulen Minutes Toplanti Tutanagi Financieel / Finance
Webmaster A.J. Auée
Vereniging van Eigenaren  Eflatun  Owners Association
Contact
Info Het wachtwoord voor het tabblad financieel is gewijzigd. Check uw mail voor het nieuwe wachtwoord ! The password for the financial sheet has changed. Check your mail for the new password !
Het financieel verslag augustus is beschikbaar ! The financial sheet august is available !

De jaarvergadering komt er weer aan.

Heeft U agendapunten, wilt U deze dan voor 16 September aan het bestuur of Tomage mailen !

The annual meeting is coming up.

Do you have items for the agenda, please mail them to the board or Tomage before september 16th !